Hockey – bäst att börja tidigt

Hockey är en sport som kräver en hel del från utövaren. Inte nog med att det är en fysiskt krävande sport, att bli bra på den tar också tid. Detta är anledning till varför nästan alla som är proffs idag började med hockey riktigt tidigt. När barn visar ett intresse för sporten mer än bara titta på den kan det vara roligt att låta dem prova på att faktiskt spela. För att se om det finns möjlighet till detta ska man först och främst kolla med sin lokala hockeyförening. De har mest troligt tillfällen då de låter barn testa på hur det är att spela hockey. Vid ett sådant tillfälle finns det alltid utrustning som barn kan få låna. Det inkluderar sällan alla skydd som används i professionell hockey, men sedan förväntas det ju inte vara en kontaktsport när barn först provar på detta heller. De som dock går vidare och börja utöva sporten mer seriöst kommer helt klart att behöva riktigt utrustning. Precis som med många andra sporter för barn kräver det ofta en viss mått av engagemang från föräldrarna för att detta ska fungera bra. Detta kan vara viktigt att veta tidigt så föräldrarna inte kommer in med orealistiska förväntningar på hur allt kommer att gå till.